Untitled Document
ONZE GEGEVENS
Contactgegevens - Direct-Office kantoor
0165 - 52 17 70
Vijfhuizenberg 207, 4708 AJ Roosendaal
Fax: 0165 - 56 61 93
E-mail: info@voets-roosendaal.nl
Internet: www.voets-roosendaal.nl
KVK: 20118573
ONZE PRODUCTEN
 
    Ontvang onze nieuwsbrief!!
    Voornaam:
    Achternaam:
    E-mail adres:
 
Direct-Office ZZP Adviserende Beroepen

Uniek aan Direct-Office ZZP Adviserende Beroepen Verzekeringen is,

dat uzelf uw ZZP adviserende beroepen verzekeringen via internet afsluit tegen zeer scherpe premies en condities, met de wetenschap dat u een professioneel kantoor, in uw directe omgeving, kunt aanspreken. Direct-Office heeft goede afspraken gemaakt met diverse ZZP adviserende beroepen verzekeraars zodat u DIRECT mee profiteert van de kortingen die hierbij afgesproken zijn.
Klik op de knop beneden en u kunt meteen aan de slag.
Direct-Office Product omschrijving ZZP polissen
De ZekerheidsCombinatie (ZCB) voor zelfstandigen zonder personeel(ZZP’ers) is een speciaal op ZZP’ers toegesneden pakket schadeverzekeringen. Het is afgestemd op de meest voorkomende schaderisico’s. Het pakket kent een vaste, lage premie per maand. Er vindt geen premieverrekening achteraf plaats. Het pakket geldt zolang u geen personeel in dienst neemt.
U heeft de keuze uit twee pakketten:
Klusjesman, timmerman, loodgieter en
installateur
AVB
Rechtsbijstand
Inventaris/goederen
Computer
Extra kosten


  Premie per maand € 59
(exclusief kosten en assurantiebelasting)
     
     
Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB)
Risico
  Letsel- en zaakschade van anderen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld. Geen dekking voor schade a.g.v. beroepsfouten/verkeerde adviezen (hiervoor is, afhankelijk van het beroep, wellicht dekking mogelijk op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering).
     
Pluspunten

Geen premie betalen voor risico’s die u niet loopt:
geen dekking voor werkgeversaansprakelijkheid t.o.v.
werknemers in loondienst.
   
 
Wel dekking voor ingehuurde hulppersonen zoals uitzendkrachten of andere ZZP’ers.
   Dekking voor schades die zijn veroorzaakt voor de ingangsdatum van de polis.
     
Verzekerd bedrag   € 1.250.000 per aanspraak
   
Eigen risico   € 125 voor schade aan zaken
     
Bedrijfsrechtsbijstandverzekering

Risico
Juridische conflicten met bijvoorbeeld een leverancier, een afnemer of de overheid.
     
 
Geen betaling ontvangen van klanten op openstaande facturen.
     
Pluspunten

Geen premie betalen voor risico’s die u niet loopt:
geen dekking voor arbeidsconfl icten met personeel of ontslagzaken.
     
 
Wel dekking voor (zuivere) incassorechtsbijstand:
een oplossing voor niet betaalde rekeningen.
     
 
Telefonische Advies Service:
snel op weg worden geholpen om een eventueel (dreigend) geschil zelf te kunnen behandelen.
     
 
Gratis check op de gebruikte leveringsvoorwaarden en contracten.
     
Dekkingssom   Ongelimiteerd. Uitzonderingen hierop:
(zuivere) incassorechtsbijstand: gelimiteerde dekking van € 10.000 voor externe kosten;
   
geschillen met afnemers: gelimiteerde dekking van € 30.000 voor externe advocaatkosten.
     
Franchise   € 450
     
Inventaris-/goederenverzekering
Risico
  Schade aan uw bedrijfsinventaris en goederen door onder andere brand, waterschade in of diefstal uit uw bedrijfsruimte (ook: kantoor aan huis).
   
Pluspunten

Verzekering op basis van nieuwwaarde.
   
Inclusief dekking voor tijdelijk (totaal maximaal 3 maanden) elders opgeslagen zaken.
   
Inclusief dekking voor huurdersbelang: in de bedrijfs c.q. werkruimte aangebrachte verbeteringen.
   
Verzekerd bedrag   € 50.000
   
Eigen Risico   € 250
     
Computer-/elektronicaverzekering
Risico
  Beschadiging van uw computer, laptop of kantoorelektronica door alle van buiten komende gebeurtenissen
(incl. diefstal, na buiten braak aan een gebouw).
   
Pluspunten

Europadekking.
Schade door inductie gedekt.
Ook dekking voor schade aan databestanden (financiële administratie) en software.
Ook dekking voor schade tijdens transport.
   
Verzekerd bedrag
Casco € 10.000
Extra kosten € 10.000
Data (bestanden) € 5.000
Programmatuur € 5.000
Transport € 10.000
     
Eigen Risico   € 250
     
Extra kostenverzekering
Risico
  Kosten die gemaakt moeten worden om de werkzaamheden te hervatten na bijv. brand (zoals huur van vervangende kantoorruimte).
     
Pluspunten

Uitkeringstermijn tot maximaal 52 weken.
   
Geen eigen risico.
   
Verzekerd bedrag   € 50.000
     
Eigen Risico   € 0
     
Simpel en snel verzekeren MET persoonlijke aandacht!
Daar staat Direct-Office voor.


Adfiz betrouwbare Adviseurs
Alle Direct-Office kantoren zijn aangesloten bij de ADFIZ. Schakelt u de hulp in van uw Direct-kantoor, dan bent u verzekerd van objectieve en deskundige advisering.